Högsby Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som har sitt säte i Högsby Kommun.

Högsby Energi har just nu fullt fokus på utbyggnation av fjärrvärmenätet i centralorten.
Under maj månad genomför bolaget samråd i samband med nybyggnation av panncentral i befintlig byggnad.

Styrelsen består av

Ingemar Svanström

Ingemar Svanström

Ordförande

Carl-Axel Blom

Carl-Axel Blom

Vice ordförande

Mikael Eliasson

Mikael Eliasson

Magnus Gustavssom

Magnus Gustavssom

Wilhelm Ahlström

Wilhelm Ahlström

Ersättare

Helene Josefsson

Helene Josefsson

Berndt Limegård

Berndt Limegård

Karin Markstedt

Karin Markstedt