Fjärrvärmepriset för 2016

Fr.o.m. januari 2016 justerar Högsby Energi priset på fjärrvärme.
Det nya priset/kWh är 99,64 öre inkl. moms
Justeringen följer den stabila prisutvecklingen på fjärrvärmen de senaste åren och görs främst för att täcka ökade bränsle och underhållskostnader för värmepannor och fjärrvärmerör.

Vi fortsätter att bygga ut och förbättra fjärrvärmen i Högsby, vi ser anslutningen av nya kunder som en bekräftelse på att fjärrvärmen är konkurrenskraftig och att denna enkla, trygga och miljöriktiga uppvärmningsform är uppskattad.

För mer information om prisändringen se vår hemsida www.hogsbyenergi.se
Med Vänliga Hälsningar
Högsby Energi AB