Fjärrvärme
– ett system som bygger
på ett slutet kretsloppimg2

Vårt fjärrvärmesystem består av flera panncentraler och ett ledningsnät. Vid fjärrvärmeverket värms vatten upp genom förbränning av biobränsle. Det heta vattnet passerar därefter distributionspumpar som skapar cirkulation i hela fjärrvärmesystemet.

Fjärrvärmevatten distribueras till kunderna genom ett tvårörssystem, en framledning och en returledning. I marken löper två parallella rör där framledningens temperatur är mellan 69 och 98 grader, som cirkulerar mellan kunderna och produktionsanläggningen.

I kundens fastighet är fjärrvärmevattnet åtskilt från husets egna tappvatten och radiatorsystem. Att gå över till fjärrvärme innebär att vi installerar en fjärrvärmecentral som ansluts till fjärrvärmenätet med två rör. Centralen består av två värmeväxlare som överför värmen till fastighetens båda system.

 

img3посуда в кемеровомайнинг на серверном процессоререцепты окуплю посуду.ру