Inlägg av xhevdet

Fjärrvärmepriset för 2017

Fr.o.m. januari 2017 justerar Högsby Energi priset på fjärrvärme. Det nya priset/kWh är 93 öre inkl. moms. Fast avgift: 3 800 kr/år ink. moms. Med Vänliga Hälsningar Högsby Energi AB

Fjärrvärmepriset för 2016

Fr.o.m. januari 2016 justerar Högsby Energi priset på fjärrvärme. Det nya priset/kWh är 99,64 öre inkl. moms Justeringen följer den stabila prisutvecklingen på fjärrvärmen de senaste åren och görs främst för att täcka ökade bränsle och underhållskostnader för värmepannor och fjärrvärmerör. Vi fortsätter att bygga ut och förbättra fjärrvärmen i Högsby, vi ser anslutningen av […]

Fjärrvärmepriset för 2015

Högsby 2013-11-11 Fr.o.m. januari 2014 justerar Högsby Energi priset på fjärrvärme. Det nya priset/kWh är 88 öre inkl. moms Justeringen följer den stabila prisutvecklingen på fjärrvärmen de senaste åren och görs främst för att täcka ökade bränsle och underhållskostnader för värmepannor och fjärrvärmerör. Vi fortsätter att bygga ut och förbättra fjärrvärmen i Högsby, vi ser […]