Välkommen till Högsby Energi!

Högsby Energi är ett kommunalägt bolag som säljer och producerar fjärrvärme. Idag värmer vi upp stora delar av Högsby tätort med målsättningen att göra fjärrvärme till det främsta uppvärmningsalternativet. Det finns många fördelar med fjärrvärme – den är miljövänlig, driftsäker och bekväm.

En lokal aktör med kundfokus

Som kund hos Högsby energi får du en personlig kontakt och alltid snabb service. Vi hjälper dig med allt, från fakturafrågor till drift och skötsel. Varje gång vi gräver för fjärrvärme lägger vi ner tomma fiberrör så att våra kunder slipper onödiga kostnader när de ska installera fiber in i huset!

Vi skapar mervärde för Högsby

Sedan vi påbörjade utbyggnaden av fjärrvärme i Högsby har vi haft en positiv utveckling med en ökning av antalet anslutna fastigheter för varje år. Utbyggnaden har skett i tre stora etapper och skapat arbetstillfällen för lokala rörmokare, elektriker och flisleverantörer.

Bekvämt, underhållsfritt och miljövänligtmagnus

Fjärrvärme är en långsiktig investering, både för dig och för miljön. Det är ett miljövänligt och resurseffektivt uppvärmningssystem där vi använder restprodukter från skogen – 100 % förnybart biobränsle – och därmed bidrar vi och våra kunder till en bättre miljö, både globalt och lokalt. Genom att välja fjärrvärme väljer du också en bekvämare vardag. Du behöver inte hugga ved, slipper sot, lukt och irriterande ljud. Dessutom behöver du inte oroa dig för krångel med fjärrvärmesystemet. Tillförlitligheten är generellt mycket hög och vi åtgärdar eventuella fel i fjärrvärmecentralen utan kostnad.

Bekvämt, underhållsfritt
och miljövänligtimg1

Fjärrvärme är en långsiktig investering, både för dig och för miljön. Det är ett miljövänligt och resurseffektivt uppvärmningssystem där vi använder restprodukter från skogen – 100 % förnybart biobränsle – och därmed bidrar vi och våra kunder till en bättre miljö, både globalt och lokalt.

Genom att välja fjärrvärme väljer du också en bekvämare vardag. Du behöver inte hugga ved, slipper sot, lukt och irriterande ljud. Dessutom behöver du inte oroa dig för krångel med fjärrvärmesystemet. Tillförlitligheten är generellt mycket hög och vi åtgärdar eventuella fel i fjärrvärmecentralen utan kostnad.